Bolagsinformation

Bolagsinformation

Resökräftan AB fiskar med en båt Sara SD116,som är en båt ombyggd för fiske med kräftburar. Under sommaren utrustas Sara med en speciell utrustning för att dörja makrill.

Kräftfisket sker huvudsakligen på kanterna av Kosterrännan utanför Resö.

Makrillen dörjas normalt mellan Resö och Persgrund.

På hösten fiskas hummer utanför Resö.

 

Bolaget ägs 50/50 av Olof Hedenstedt och Anders Hedenstedt. Olof fiskar och utvecklar verksamheten, Anders är ordförande i bolaget. Olof är den som säljer all fångst. Erika Hedenstedt Appelgren sköter som Vd de administrativa ekonomifrågorna.

 

Bolagets hemadress är Romleborg 87 , 457 97 Resö och Sara ligger i fiskehamnen på Resö.

 

Organisationsnummer 556568-5392

Bankgiro: 5251-3645

IBAN: SE0750000000053981042662

BIC: ESSESESS

 

E-post: info@resokraftan.se

www.resokraftan.se

 

Telefon Olof: +46739701111

Telefon Erika: +46703102086

Telefon Anders: +46705685454

 

 

 

 

 

 

Copyright © All

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved