Bolagsinformation

Bolagsinformation

Resökräftan AB fiskar med en båt Sara SD116,som är en båt ombyggd för fiske med kräftburar. Under sommaren utrustas Sara med en speciell utrustning för att dörja makrill.

Kräftfisket sker huvudsakligen på kanterna av Kosterrännan utanför Resö.

Makrillen dörjas normalt mellan Resö och Persgrund.

På hösten fiskas hummer utanför Resö.


Bolaget ägs 50/50 av Olof Hedenstedt och Anders Hedenstedt. Olof fiskar och utvecklar verksamheten, Anders är ordförande i bolaget. Olof är den som säljer all fångst. Erika Hedenstedt Appelgren sköter som Vd de administrativa ekonomifrågorna.


Bolagets hemadress är Romleborg 87 , 457 97 Resö och Sara ligger i fiskehamnen på Resö.


Organisationsnummer 556568-5392

Bankgiro: 5251-3645

IBAN: SE0750000000053981042662

BIC: ESSESESS

SWIFT: 1230827055


E-post: info@resokraftan.se

www.resokraftan.se


Telefon Olof: +46730666102

Telefon Erika: +46703102086

Telefon Anders: +46705685454Copyright  ©  All 
Copyright @ All Rights Reserved